Schoolplan

Hier vindt u het schoolplan 2023-2027 van De Vrijhoeve.

De inhoud van het schoolplan is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Leerrijk. Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes we gemaakt hebben voor de planperiode 2023-2027.
In dit schoolplan geeft De Vrijhoeve aan op welke wijze zij invulling geeft aan de wettelijke taken die in de Wet Primair Onderwijs zijn opgedragen aan het primair onderwijs: het geven van onderwijs aan leerlingen van af 4 jaar dat gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen en een grondslag legt voor aansluitend vervolgonderwijs.
Dit schoolplan is een levend document dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een schooljaarplan en jaarlijks op basis van een evaluatie wordt bijgesteld. Bent u benieuwd naar ons schoolplan voor 2023-2027? Klik op de onderstaande button.

Download Schoolplan 2023-2027