De laatste schooldag komt eraan!

Vrijdag 5 juli is de laatste schooldag. We zijn dan allemaal; uit om 12:15 uur!

Jaarkalender

Onze school

BS de Vrijhoeve is een echte wijkschool. De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school. en onze ouders zijn betrokken bij het wel en wee van onze school.

Wij vinden dat elk kind zich bij ons goed in zijn/haar vel moet zitten. Zijn er toch problemen dan proberen wij die samen met de kinderen (en hun ouders) te bespreken. Onze school hanteert regels, deze zijn er om de leerlingen structuur te bieden.

Leerlingen moeten zich veilig voelen op onze school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat men elk kind een luisterend oor kan bieden en een respectvolle en open houding laat zien.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.

Sinds medio oktober 2022 biedt onze school ook onderwijs voor Eerste Opvang Anderstaligen aan. Dit doen we in onze groep Wereldrijk. In deze groep zitten voornamelijk Oekraïense leerlingen vanuit de Waalwijkse opvang, maar wordt inmiddels ook bezocht door leerlingen met een andere culturele achtergrond.