Ons onderwijs

De lesmethodes die wij gebruiken passen bij de visie van de school en sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van de kinderen. Naast de verwerking op papier, maken wij veel gebruik van digitale middelen. Alle leerlingen vanaf groep 4 beschikken over een eigen laptop die zij kunnen gebruiken voor het verwerken van de lessen, maar ook het maken van presentaties of het spelenderwijs automatiseren van sommen. In de ochtenden staan de basisvakken (rekenen, taal, lezen) op de planning, in de middagen is er volop ruimte voor sport en spel, wereldoriëntatie en creatieve vorming.