Ouderbetrokkenheid

Wij betrekken ouders graag bij het onderwijs van de kinderen. De combinatie van ons onderwijs en uw opvoeding is de basis van hun ontwikkeling. We werken samen met u als ouder aan de beste toekomst voor uw kind. Onze ouderraad en medezeggenschapsraad spelen hier een belangrijke rol in.

De ouderraad organiseert en begeleidt diverse evenementen zoals excursies en sportdagen. Deze raad bestaat uit een groep ouders waarvan hun kind(eren) op Bs De Vrijhoeve zitten.

In onze medezeggenschapsraad laten ouders hun stem horen over verschillende schoolzaken. Zo leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.