Leerlingenraad

In de eerste week van het schooljaar zijn de verkiezingen geweest voor de leerlingenraad 2019-2020.

Zoals de leerlingenraad vorig jaar voorgesteld had, hebben de kinderen dit jaar gestemd op anonieme kandidaten.

Dat wil zeggen dat alle kandidaten opgeschreven hadden waarom zij in de raad wilden en wat zij belangrijk vonden.

De klassen hebben gestemd op de verhalen en dus niet op de namen zoals voorgaande jaren.

De kinderen waren erg tevreden over de nieuwe werkwijze en de nieuwe raad stelt zich graag aan u voor!

Namens groep 5: Stef

Ik heet Stef. Mijn sport is voetbal. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik goed kan luisteren.

En omdat ik goed kan samenwerken.

Stef

Namens groep 6: Anna

Hoi ik ben Anna en ik zit in de leerlingenraad. Ik ben goed in rekenen. Mijn sport is paardrijden. Ik ben 9 jaar. Ik heb een zus Julia en ik heb een broertje Gabriel. En ik heb heel veel zin in een jaar in de leerlingenraad.

Anna

Namens groep 7: Annemarie

Ik ben Annemarie en ik zit in de leerlingenraad omdat ik me daar in wil verdiepen.

En omdat ik mee wil denken over wat goed is voor de school.

Annemarie

Namens groep 8: Jens

Ik ben Jens, ik ben 11 jaar en zit in de leerlingenraad omdat de klas vond dat ik het beste kon zijn voor de school en natuurlijk vind ik het super leuk dat ik mee mag doen.

Jens

 

Notulen 9 september 2019

Groep 1/2

Welkom in groep 1-2!

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar het dagprogramma van groep 1-2.

 

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen na binnenkomst aan de slag gaan met (ontwikkelings)materialen. 

Op dinsdag- en donderdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind de dag te starten (08.30 uur – 08.40 uur).

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring of aan onze tafel zitten voor de dagopening.

We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer. 

We bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten en kiezen 2 assistenten. 

Deze kinderen krijgen de gehele dag extra taakjes.

Gedurende de dag wisselen verschillende werkvormen elkaar af. 

De kinderen werken/spelen in de ‘kleine kring’, ‘de grote kring’, individueel, in tweetallen, in groepjes van 4-5 kinderen en/of in samenwerking met kinderen uit andere groepen (3 t/m 8).

We werken a.d.h.v. thema’s. 

Alle les-activiteiten staan gedurende 6 tot 8 weken in het teken van het thema (onderwerp).

U vindt het thema terug in alle activiteiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen opbouwen van een spelhoek (bijvoorbeeld een kasteel binnen het thema ‘ridders’), maar ook aan activiteiten in de huishoek, aan de knutseltafel, in de bouwhoek, op de computer en bij de zandtafel.

De kinderen kiezen zelf een activiteit, of er staat al iets klaar wat de juf/meneer voor ze gekozen heeft.

Wij zitten ook vaak in de kring en ondernemen dan allerlei leuke activiteiten en avonturen.

U kunt hierbij denken aan een rekenactiviteit en/of een taalactiviteit in de ‘kleine kring’, maar ook aan Engels, drama, verkeer, natuur en muziek.

In de loop van de ochtend is het tijd voor onze fruitpauze. We eten gezamenlijk ons fruit en drinken wat water.

We spelen 2x per dag buiten op het schoolplein.

Natuurlijk staat er ook regelmatig een gymles op het programma.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels en/of klimtoestellen.

We vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en dat de sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.

Nieuwe leerlingen 

We kunnen ons voorstellen dat u tijdens de oriëntatie graag een keer op bezoek komt. Wij werken niet met ‘open dagen’ maar nodigen u van harte uit om tijdens een reguliere schooldag een afspraak te maken met onze directeur en op bezoek te komen in onze klas.

Groetjes,

Meneer Daniël, juf Letty en juf Cisca

Groep 3/4

Welkom!

Leuk, dat je in groep 3 / 4 komt kijken. Je kunt hier zien en lezen, wat wij zoal in deze groep doen.

Dit schooljaar zitten er 9 kinderen van groep 3 en 11 kinderen van groep 4 bij elkaar.

Zo ziet onze dag eruit:

We beginnen de dag altijd met het wensen van een goedemorgen.

Daarna hebben we leesfeest: een van de kinderen leest een stukje voor uit een leesboek. Nu doet allen groep 4 dat nog, maar over een tijdje gaat groep 3 ook meedoen met het leesfeest.

We kijken naar de Dag van Vandaag: wat  is er vandaag in het nieuws.

Dan gaat groep 4 stillezen en zelfstandig rekenen maken; in groep 3 doen we dan Veilig Leren Lezen en schrijven. Daarna is het wisselen van groep: groep 3 gaat zelfstandig werken en groep 4 krijgt instructie. Ook na de pauze werken we op dezelfde manier: afwisselend per groep instructie en zelfstandig werk. Tussendoor is er nog gelegenheid om extra hulp te vragen. Alle taken staan op het bord. De kinderen in groep 4 werken op tablets bij taal, spelling, woordenschat, technisch lezen en rekenen.

's Middags hebben we wisselende activiteiten, zoals, wereldorientatie ,verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek, enz. Deze activiteiten doen we veel gezamenlijk, maar wel met eigen werkbladen.

Daarnaast heeft groep 4 natuurlijk nog technisch en begrijpend lezen.

We willen op de Vrijhoeve bekijken of we kunnen gaan beginnen met Engels voor alle groepen. Op dit moment zoeken we naar de goed methode voor onze school.

Groep 3 mag bij ons nog regelmatig met de lego, de blokken, constructiemateriaal, enz. "spelen"

Op woensdagochtend hebben we Gym in Zidewinde.

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas, zoals o.a. werken aan projecten en feesten.

Dit is maar een korte indruk van onze groep!

Groetjes

Betty Jansen en Marion van de Veerdonk

 

Groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 20 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op maandag t/m donderdag is juf Christy in de groep, juf Janneke op vrijdag.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling, taal en estafette. Met behulp van onze tablets leren wij op ons eigen niveau! Iedereen werkt aan zijn eigen leerdoelen en we houden onze vordering bij. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging.  
In de middagen werken we veel aan onze thema’s. Dit jaar beginnen we met het thema op reis! Na de herfstvakantie zullen wij werken aan het thema ik, jij en de wereld. Ook is er in de middag ruimte voor creativiteit zoals knutselen, drama en dans!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken in onze groep!

Groetjes groep 5/6

Groep 7/8

Welkom in groep 7/8!

Wij zijn een gezellige groep van 24 kinderen. Voor een groot deel van ons is dit het laatste jaar. Ook wel spannend dus! In dit jaar maken we ons al klaar voor de middelbare school en groep 7 mag daar al van meegenieten. Zo werken we met een weektaak. Hierbij moeten we onze taken zelf plannen en zijn we daar zelf verantwoordelijk voor. Handig, want dat hebben we later ook nodig. 

Een dag in de klas ziet er ongeveer zo uit:

In de ochtend werken we aan taal, rekenen en spelling. Maar ook de actualiteit vinden wij erg belangrijk. We kijken het nieuws en bespreken de belangrijkste dingen. 

Na de lunch hebben we tijd voor begrijpend lezen, verkeer, Engels maar uiteraard ook voor handvaardigheid en tekenen. 

Dit jaar gaan we ook werken in thema's waar we veel mee bezig zullen zijn. Dit jaar hebben we ook de nieuwe chromebooks. In de ochtend werken we daarmee op Snappet maar tijdens het thema gebruiken we deze ook om informatie op te zoeken en gelijk te kunnen verwerken. 

Naast al het werken zorgen we samen ook voor gezelligheid en vinden we het belangrijk om samen één groep te zijn. Ook al zijn het eigenlijk twee klassen door elkaar. 

Op dit moment is krantenmeppertje ons favoriete spel in de klas. Wanneer we tijd over hebben doen we een paar rondes hiervan of een ander gezellig spel met z'n allen. 

Groetjes, groep 7/8