Notulen

 

Leerlingenraad notulen

Groep 1/2

Een dag in groep 1/2

 

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen meteen als ze binnenkomen aan de slag gaan met materialen die klaar liggen.

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring voor de dagopening. We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer en we bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten.

Dan gaan we plannen op het digibord. De kinderen kiezen zelf, of er staat al iets klaar wat de juf voor ze gekozen heeft. We gaan werken met ontwikkelingsmaterialen of spelen in de bouw hoek of in de huishoek, knutselen, computeren, in de zandtafel spelen en nog veel meer.

We werken met thema’s. Ongeveer elke vier weken kiezen we een ander thema. Alle lessen staan in het teken van dat onderwerp.

Na het werken/spelen gaan we in de grote kring. Daar doen we een taal of rekenactiviteit, muziekles, verkeer, drama, etc.

Ondertussen mogen de kinderen op een zelf te bepalen tijdstip hun fruit en drinken nuttigen aan de speciaal hiervoor bestemde fruittafel. 

Bij mooi weer gaan we buitenspelen en bij slecht weer gaan we gymmen.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels. Een andere keer worden er klimtoestellen uitgezet.

De middag bestaat uit een kring, werken/spelen en buitenspelen of gymmen.

We vinden het erg belangrijk dat Uw kind zich veilig voelt op school en dat de  sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.
Wilt U meer weten over onze groep en de school, kom dan gerust een kijkje nemen.

 

Groetjes juf Suzan en juf Letty

Groep 3/4

Welkom!

 

Leuk, dat je in groep 3 / 4 komt kijken. Je kunt hier zien en lezen, wat wij zoal in deze groep doen.

Dit schooljaar zitten er 10 kinderen van groep 3 en 12 kinderen van groep 4 bij elkaar.

 

Zo ziet onze dag eruit:

We beginnen de dag altijd met het wensen van een goedemorgen.

Daarna hebben we leesfeest: een van de kinderen leest een stukje voor uit een leesboek. Nu doet allen groep 4 dat nog, maar over een tijdje gaat groep 3 ook meedoen met het leesfeest.

We kijken naar de Dag van Vandaag: wat  is er vandaag in het nieuws.

 

Dan gaat groep 4 stillezen en zelfstandig rekenen maken; in groep 3 doen we dan Veilig Leren Lezen en schrijven. Daarna is het wisselen van groep: groep 3 gaat zelfstandig werken en groep 4 krijgt instructie. Ook na de pauze werken we op dezelfde manier: afwisselend per groep instructie en zelfstandig werk. Tussendoor is er nog gelegenheid om extra hulp te vragen. Alle taken staan op het bord. De kinderen in groep 4 werken op tablets bij taal, spelling, woordenschat, technisch lezen en rekenen.

 

's Middags hebben we wisselende activiteiten, zoals, wereldorientatie ,verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek, enz. Deze activiteiten doen we veel gezamenlijk, maar wel met eigen werkbladen.

Daarnaast heeft groep 4 natuurlijk nog technisch en begrijpend lezen.

 

We willen op de Vrijhoeve bekijken of we kunnen gaan beginnen met Engels voor alle groepen. Op dit moment zoeken we naar de goed methode voor onze school.

Groep 3 mag bij ons nog regelmatig met de lego, de blokken, constructiemateriaal, enz. "spelen"

Op dinsdagochtend hebben we Gym in Zidewinde.

 

Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas, zoals o.a. werken aan projecten en feesten.

Dit is maar een korte indruk van onze groep!

 

Groetjes

Betty Jansen

 

Groep 5/6

Even voorstellen

Wij zijn een leuke en gezellige groep 5-6. In onze groep zitten 23 kinderen. Dit jaar gaan we er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken! Dit doen wij samen met juffrouw Tara en juffrouw Cassie.

 

Een dag bij ons in de klas

’s Morgens

Als de leerlingen binnen komen beginnen ze met het overschrijven van hun taken op hun takenblad. Daarna gaan de leerlingen lezen uit hun zelfgekozen leesboek uit onze bibliotheek. Alle tablets en benodigde materialen worden uitgedeeld door de uitdelers. We beginnen daarna met een stilte moment, ‘De Dag Vandaag’ en kijken het ‘NOS Jeugdjournaal’ om de dag te openen.

Na het opstarten van de dag beginnen we met ons lesprogramma. De ene groep gaat aan een zelfstandige les werken, terwijl de andere groep instructie krijgt van de juffrouw.

We werken op drie verschillende niveaus. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau. Dit zie je terug in de instructies en tijdens het werken. De zorgleerlingen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. De kinderen maken de lessen rekenen, taal/woordenschat en spelling op de tablets.

In de ochtend zijn de leerlingen vooral bezig met rekenen, taal, spelling, woordenschat, schrijven.

Na het reguliere werk hebben de kinderen ook extra taken. Deze extra taken hebben de leerlingen in de ochtend opgeschreven op hun takenblad. Hier staan alleen taakjes op waar het kind extra aan kan werken of even voor een ontspanningsopdracht.

De leerlingen krijgen elke dag een computertaak. Het kan ook zo zijn dat een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp. Hij/zij krijgt dan extra tijd om het onderwerp te oefenen op de computer of eigen tablet.

Wij gymmen elke dinsdagochtend in de sporthal van Zidewinde. Wij lopen samen met groep 3-4 naar de sporthal.

 

's Middags

's Middags zijn er lessen die bestaan uit begrijpend lezen, technisch lezen, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, muziek en creatieve expressie. Bij de meeste vakken zorgen we ervoor dat het interactieve lessen zijn, zodat de kinderen geprikkeld worden in hun ontwikkeling.

 

Afspraken

In onze klas is het belangrijk dat we onze afspraken nakomen. Aan het begin van het jaar bespreken we samen wat wij erg belangrijk vinden. De kinderen worden eraan herinnerd mochten zij een afspraak niet nakomen. Ook de schoolregels zullen door de kinderen nageleefd moeten worden.

Het allerbelangrijkste is dat de leerling zich prettig en veilig voelt in en buiten de klas. Wij als team streven ernaar dat de leerling met veel plezier naar school gaat.

Er is een tijd van werken/leren en een tijd voor gezelligheid!

 

                                                                                                                                      

Groep 7/8

Het stuk van groep 7/8 is nog in de maak :)