Hart en Handen….

Deze week wordt op school de vragenlijst Hart en Handen afgenomen. Misschien heeft u hier al iets over gehoord van uw kind?
Deze vragenlijst brengt andere vaardigheden, meer 'zachte' vaardigheden van uw kind in beeld. Wat wordt hiermee bedoeld?

In het basisonderwijs draait om het voornamelijk om taal (lezen) en rekenen.  Uw kind -maar ook de school- wordt beoordeeld op de prestaties die geleverd op deze vakgebieden.

Het afnemen van de vragenlijst Hart en Handen geeft juist een beeld van andere essentiële vaardigheden. Deze vaardigheden zijn anders, misschien wel ‘zachter’, dan taal en rekenen. Maar uw kind heeft ze net zo hard nodig. Bovendien helpen deze vaardigheden bij de leerprestaties van uw kind.

Zo kan een leerling met een goed doorzettingsvermogen misschien wel Havo aan, ook al zeggen de taal- en rekenscores iets anders. Of andersom, blijkt juist dat een leerling wel goed scoort op taal en rekenen, maar is minder goed in plannen en organiserend vermogen. Dat zou een probleem kunnen gaan vormen op het vwo.

Hart en handen brengt deze zachte vaardigheden in beeld

De resultaten vanuit deze meting (HART en HANDEN), helpen school om het gesprek aan te gaan met de leerling en hun ouders.

Bijvoorbeeld door thuis ook te oefenen met vaardigheden als het ‘uiten van gevoelens’ of ‘trots zijn op je werk’. Bovendien geven de resultaten vaak een herkenbaarder beeld van uw kind en zijn ‘harde’ resultaten vaak beter te begrijpen.