Team

Het team van onze school is een relatief klein, maar gezellig team. Wij vinden het belangrijk dat er openheid, rust, vertrouwen, eerlijkheid, steun, gelijkwaardigheid en echte aandacht aan iedere collega wordt gegeven. Daarnaast is het ook belangrijk dat we elkaar blijven uitdagen om ervoor te zorgen dat ieder teamlid zich optimaal kan en wil ontplooien. 
Per slot van rekening geldt toch: "Het creëren en behouden van een goed werkklimaat maakt arbeid lichter!"

                                   

 

                                                                              De samenstelling van het team

                 

                Juf Suzan en Juf Letty hebben samen groep 1/2                               Juf Betty heeft groep 3/4  

 

                 

                  Juf Tara en Juf Cassie hebben samen groep 5/6                          Meneer Marco heeft groep 7/8

 

                 

Juf Daniëlle is onze Intern Begeleider        Juf Ankie is onze conciërge             Juf Janneke is onze directeur

       en heeft op maandag groep 3                                                              en heeft op woensdag groep 7/8