Schoolgids

U kunt onze schoolgids online bekijken via deze website. Om de schoolgids te bekijken klikt u op de onderstaande link

Schoolgids 2020-2021

 

Praktische informatie uit de schoolgids:

Algemene schooltijden:

Maandag           08:30-11:45 en 13:00-15:15

Dinsdag            08:30-11:45 en 13:00-15:15

Woensdag         08:30-12:30

Donderdag        08:30-11:45 en 13:00-15:15

Vrijdag             08:30-11:45 en 13:00-15:15

Groep 1/2 is iedere vrijdagmiddag vrij.

Groep 3 is tot de kerstvakantie iedere vrijdagmiddag vrij, daarna om de week.

Voor de precieze planning van de vrijdagmiddagen van groep 3 verwijs ik u naar de jaarkalender.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het volgende.

  • Laat uw kind op tijd op school komen. Het is erg vervelend als er laatkomers zijn. Al te vroeg hoeft ook niet, zeker niet bij slecht weer, 10 minuten voor aanvang is ruim voldoende. Vanaf dat tijdstip is er een surveillant op het schoolplein aanwezig.
  • U wordt dringend verzocht uw kind niet zomaar thuis te houden. Met dit "zomaar" bedoelen we bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts. Zie de wettelijke regels in deze gids.
  • Mocht uw kind toch om een of andere reden moeten verzuimen, wilt u ons dit dan vóór aanvang van school telefonisch doorgeven.
  • Wanneer er met een continurooster gewerkt wordt, krijgt u ruim van te voren bericht.

 

Gymrooster

In alle groepen wordt gymles gegeven. Vanaf groep 3 is dit tweemaal per week in sporthal Zidewinde. De kinderen gymmen in gepaste (sportieve) kleding. Het dragen van gymschoenen is verplicht. De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdagmiddag en donderdagochtend.

 

Vrije dagen

Gedurende het schooljaar zijn er vakanties en vrije dagen ingepland. Wat betreft de vakanties volgen wij het advies van het Brabants Overleg Orgaan. Naast de vakanties zijn er nog een aantal vrije dagen voor uw kind ingepland. Dit zijn dagen waarop het team een scholing volgt of overleg heeft. Voor dit schooljaar is het rooster als volgt:

Start schooljaar:        24 augustus

Herfstvakantie:          17 t/m 25 oktober

Kerstvakantie:           18 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie:     13 t/m 21 februari

Goede Vrijdag:          2 april

2e Paasdag:              5 april

Koningsdag:             27 april

Meivakantie:             1 t/m 16 mei

Hemelvaart:             13 en 14 mei (in de meivakantie)

2e Pinksterdag:         24 mei

Extra week in juni:    19 t/m 27 juni
Laatste schooldag:    22 juli

Studiedagen:            21 september, 20 november, 29 januari, 19 en 22 maart, 28 juni.

 

Ziek melden

Als uw kind ziek is, moet u (telefonisch) contact opnemen met de school. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in de leerlingenadministratie.

Het afmelden bij de TSO dient u apart door te geven aan TSO club, via hun eigen administratie. 

 

TSO

De kinderen van basisschool de Vrijhoeve kunnen met veel plezier overblijven doordat TSO Club een leuke onderbreking van de schooldag van uw kind verzorgt, waarbij ze rustig hun boterham kunnen eten en een leuk en afwisselend aanbod krijgen! TSO Club zet daarvoor een coördinator vanuit de organisatie met één vrijwilliger in.

TSO club en de directie van basisschool de Vrijhoeve stemmen de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar af! Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, kunnen de kinderen na het eten kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • actief bezig zijn
  • kleuren of tekenen
  • lekker buiten spelen
  • even uitrusten in het “rustlokaal” met een boekje of tijdschrift .

Voordat u gebruik kunt maken van het overblijven, dient u eenmalig te registreren via: login.tsoclub.nl.  Met het BRIN nummer van de school (23WG00) en de ouderregistratiecode (3350) kunt u zich inschrijven en vanaf dan flexibel aanmelden voor de tussenschoolse opvang.