Lesmethoden

Wij gebruiken lesmethodes die passen bij de visie van onze school (zie ons schoolplan). Dit betreft methodes die aansluiten bij de interesses van de kinderen, die uitdagen en waar we op ICT gebied ook een positieve toevoeging hebben. De methodes gaan als bron worden ingezet bij het werken met leerlijnen en geven ons de ruimte om onderzoek te doen naar thematisch onderwijs.

In de onderbouw werken we met 'beredeneerd aanbod'. Dit houdt in dat we in een thematisch onderwijsaanbod voorzien waarbij betekenisvolle en samenhangende activiteiten aangeboden worden op basis van vooraf gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Hierbij worden onderdelen van methodes gebruikt, o.a. schatkist.

beredeneerd aanbod 

 In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen en het rekenen en schrijven.

  

Vanaf groep 4 werken alle kinderen met tablets als het gaat om de verwerking bij taal, rekenen en spelling. Dit gebeurt a.d.h.v. Snappet 3.0.

  

Voor wereldoriƫntatie en studievaardigheden gebruiken wij nu nog de volgende methodes:

 

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen alle kinderen bij ons op school Engelse lessen.

Kunstzinnige vorming komt bij ons terug in de thema's die aangeboden worden en krijgt vorm a.d.h.v. input van de leerlingen

Wij werken veel met de digitale versies van de methodes en leerlingprogramma's, vandaar dat iedere klas een digibord heeft en er naast een vast aantal computers in de groep, ook nog een computerlokaal aanwezig is voor toetsen, zelfstandige verwerking of verrijking- en verdiepingswerk.