Lesmethoden

De lesmethodes die wij gebruiken passen bij de visie van de school en sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van de kinderen. Naast de verwerking op papier, maken wij veel gebruik van digitale middelen. Alle leerlingen vanaf groep 4 beschikken over een eigen laptop die zij kunnen gebruiken voor het verwerken van de lessen, maar ook het maken van presentaties of het spelenderwijs automatiseren van sommen. In de ochtenden staan de basisvakken (rekenen, taal, lezen) op de planning, in de middagen is er volop ruimte voor sport en spel, wereldoriëntatie en creatieve vorming

 

 

beredeneerd aanbod 

In de kleutergroep wordt spelenderwijs de basis gelegd voor het leren rekenen en lezen. Hiervoor gebruiken we de volgende methodes: 

semsom

In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven.

  semsom

Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen veelal op Snappet.

taal actief  

Voor studievaardigheden maken we gebruik van:

 

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen alle kinderen bij ons op school Engelse lessen.

Kunstzinnige vorming komt bij ons terug in de schoolbrede thema’s en krijgt vorm met behulp van de input van de leerlingen.

Voor de kinderen die verrijkings- of verdiepingswerk nodig hebben, zoeken wij materialen die bij het kind passen. Zo werken we onder andere met denkwerk, Prik en Ko, rekentijger, Plustaak rekenen, en Juan y Rose (Spaans).