Katholiek onderwijs

De Vrijhoeve is een katholieke basisschool, die dit gematigd uitdraagt. In onze lessen proberen we de kinderen te laten ervaren dat het leven de moeite waard is, dat we met alle mensen in onze omgeving moeten en willen samen leven, dat het waardevol is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan gerechtigheid en vrede. Daarnaast besteden we tijdens katholieke feesten en vieringen aandacht aan Bijbelverhalen en normen en waarden die daarin uitgedragen worden.

Respect voor elkaar en elkaars materialen staan hoog in het vaandel. Verdraagzaamheid en waardering voor elkaar komen daarbij direct naar voren. Samenwerken met behoud van de eigenheid van iedere betrokkene is de basis er voor. Samen met het team, het college van bestuur en de ouders willen wij ons verantwoordelijk voelen voor een bijdrage aan actief burgerschap.

Kennis van andere levensbeschouwelijke overtuigingen is daarbij nodig om begrip voor elkaar op te brengen. In onze dagelijkse activiteiten proberen wij de identiteit uit te dragen als voorbeeld voor de kinderen.