Katholiek onderwijs

Levensbeschouwing

Onze school levert een bewuste bijdrage aan de levensbeschouwelijke en religieuze vorming vanuit een katholieke traditie. De eindverantwoording van deze vorming ligt op de eerste plaats thuis en bij de kerkgemeenschap. Wij vinden dat de school de taak heeft, vanuit onze katholieke identiteit, alle leerlingen voor te bereiden op het leven in een multiculturele samenleving. Hierbij zijn respect, waardering voor elkaar en verdraagzaamheid belangrijke elementen.
Hoe doen we dat dan? Naast de dagelijkse klassengesprekken en een aantal onderdelen uit de wereldori├źnterende vakken, wordt hiervoor gebruik gemaakt van projecten.