Onze school

 

Onze school staat midden in de wijk “de Vrijhoeve”. De school heeft lichte en vooral ruime lokalen, ingericht met modern, nieuw meubilair en alle ICT-faciliteiten die nodig zijn voor eigentijds onderwijs. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanschaf van moderne methodes die worden ondersteund door het gebruik van digi-boeken, digitale toetsen, gedigitaliseerde oefenprogramma’s en tablets.

Trots zijn we op de aantrekkelijke, veilige speelplaats.

Bs de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee van onze school. 

De school is ook een wezenlijk onderdeel van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving. 

De Vrijhoeve is een katholieke basisschool. In al onze lessen proberen we de kinderen te laten ervaren dat het leven de moeite waard is, dat we met alle mensen in onze omgeving moeten en willen samen leven, dat het waardevol is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan gerechtigheid en vrede. Samen met het team, het college van bestuur en de ouders willen wij ons verantwoordelijk voelen voor deze opvoeding.

Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de leerkracht.Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.