Onze school

BS de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee van onze school. De school is ook een wezenlijk onderdeel van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving.

Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Elk kind moet goed in zijn vel kunnen zitten. Zijn er toch problemen dan proberen wij die samen met de kinderen te bespreken (en hun ouders). Natuurlijk kent de school ook regels, niet om de regel op zich, maar om de kinderen structuur te bieden.

Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de leerkracht. Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.

Uitgaande van elke leerling als individu proberen we ons hoofddoel “elke leerling moet goed in zijn vel zitten” te bevorderen, ondersteunen daar waar nodig en bevorderen wat al goed gaat.

Sinds medio oktober 2022,vangt onze school ook Oekraïense leerlingen op vanuit de centrale opvang in het NH-Hotel uit Waalwijk.