Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Open dag

Open dagen doen wij niet aan, u bent altijd van harte welkom om kennis te komen maken!

 

Op een gewone lesdag proeft u de sfeer in de school en kunt u zien hoe wij werken.

 

Als u een rondleiding en/of kennismaking wilt plannen, graag even contact opnemen met de directie.

 

 

Onze school

 

Onze school staat midden in de wijk “de Vrijhoeve”. De school heeft lichte en vooral ruime lokalen, ingericht met modern, nieuw meubilair en alle ICT-faciliteiten die nodig zijn voor eigentijds onderwijs. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanschaf van moderne methodes die worden ondersteund door het gebruik van digi-boeken, digitale toetsen, gedigitaliseerde oefenprogramma’s en tablets.

Trots zijn we op de aantrekkelijke, veilige speelplaats.

Bs de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee van onze school. 

De school is ook een wezenlijk onderdeel van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving. 

De Vrijhoeve is een katholieke basisschool. In al onze lessen proberen we de kinderen te laten ervaren dat het leven de moeite waard is, dat we met alle mensen in onze omgeving moeten en willen samen leven, dat het waardevol is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan gerechtigheid en vrede. Samen met het team, het college van bestuur en de ouders willen wij ons verantwoordelijk voelen voor deze opvoeding.

Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de leerkracht.Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.

Schoolgids

U kunt onze schoolgids online bekijken via deze website. Om de schoolgids te bekijken klikt u op de onderstaande link

 Schoolgids 2018-2019

Lesmethoden

Wij werken met lesmethodes die passen bij de visie van onze school (zie ons schoolplan). Dit betreft methodes die aansluiten bij de interesses van de kinderen, die uitdagen en waar we op ICT gebied ook een positieve toevoeging hebben. De methodes voldoen aan het aanbieden van instructies en verwerking op 3 niveaus en geven ons de ruimte om onderzoek te doen naar thematisch onderwijs.

In de onderbouw werken we met 'beredeneerd aanbod'. Dit houdt in dat we in een thematisch onderwijsaanbod voorzien waarbij betekenisvolle en samenhangende activiteiten aangeboden worden op basis van vooraf gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Hierbij worden onderdelen van methodes gebruikt, o.a. schatkist.

 

 In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen en het rekenen en schrijven.

  

Vanaf groep 4 werken alle kinderen met tablets als het gaat om de verwerking bij taal, rekenen en spelling. Dit gebeurt a.d.h.v. Snappet 3.0.

  

Voor wereldoriëntatie en studievaardigheden gebruiken wij de volgende methodes:

 

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen alle kinderen bij ons op school Engelse lessen.

Kunstzinnige vorming komt bij ons terug in de thema's die aangeboden worden en krijgt vorm a.d.h.v. input van de leerlingen

Wij werken veel met de digitale versies van de methodes en leerlingprogramma's, vandaar dat iedere klas een digibord heeft en er naast een vast aantal computers in de groep, ook nog een computerlokaal aanwezig is voor toetsen, zelfstandige verwerking of verrijking- en verdiepingswerk.