Links voor Leerkrachten

Kennisnet
De internetorganisatie voor het onderwijs.

Internetwijzer basisonderwijs
Een soort gids voor leerkrachten die in het basisonderwijs werken, waarbij de onderwerpen duidelijk geordend zijn. Ook goede links naar sites die bruikbaar zijn. 

Kerndoelen
Op deze site staan de kerndoelen voor het basisonderwijs beschreven vanuit het Ministerie van OCW

Onderwijsinspectie
Site van de onderwijsinspectie. 

Rijksoverheid
Onderwijsgids van de Rijksoverheid die ouders en verzorgers informeert over onder meer het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat.

Fontys Pabo
De dagelijkse gang van zaken op de Pabo en informatie m.b.t. stagiaires is op deze site te vinden. 

ARBO
ARBO platform Nederland.

CITO
CITOgroep te Arnhem.

 

Scholen voortgezet onderwijs:

Willem van Oranje College

Dr. Mollercollege

Walewyc

Van Haestrechtcollege

De Overlaat

Prinsentuin Andel

ROC Midden-Brabant

 

Scholen speciaal onderwijs:

SBO Het Zilverlicht