Groep 5/6

Even voorstellen

Wij zijn een leuke en gezellige groep 5-6. In onze groep zitten 23 kinderen. Dit jaar gaan we er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken! Dit doen wij samen met juffrouw Tara en juffrouw Cassie.

 

Een dag bij ons in de klas

’s Morgens

Als de leerlingen binnen komen beginnen ze met het overschrijven van hun taken op hun takenblad. Daarna gaan de leerlingen lezen uit hun zelfgekozen leesboek uit onze bibliotheek. Alle tablets en benodigde materialen worden uitgedeeld door de uitdelers. We beginnen daarna met een stilte moment, ‘De Dag Vandaag’ en kijken het ‘NOS Jeugdjournaal’ om de dag te openen.

Na het opstarten van de dag beginnen we met ons lesprogramma. De ene groep gaat aan een zelfstandige les werken, terwijl de andere groep instructie krijgt van de juffrouw.

We werken op drie verschillende niveaus. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau. Dit zie je terug in de instructies en tijdens het werken. De zorgleerlingen krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. De kinderen maken de lessen rekenen, taal/woordenschat en spelling op de tablets.

In de ochtend zijn de leerlingen vooral bezig met rekenen, taal, spelling, woordenschat, schrijven.

Na het reguliere werk hebben de kinderen ook extra taken. Deze extra taken hebben de leerlingen in de ochtend opgeschreven op hun takenblad. Hier staan alleen taakjes op waar het kind extra aan kan werken of even voor een ontspanningsopdracht.

De leerlingen krijgen elke dag een computertaak. Het kan ook zo zijn dat een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp. Hij/zij krijgt dan extra tijd om het onderwerp te oefenen op de computer of eigen tablet.

Wij gymmen elke dinsdagochtend in de sporthal van Zidewinde. Wij lopen samen met groep 3-4 naar de sporthal.

 

's Middags

's Middags zijn er lessen die bestaan uit begrijpend lezen, technisch lezen, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, muziek en creatieve expressie. Bij de meeste vakken zorgen we ervoor dat het interactieve lessen zijn, zodat de kinderen geprikkeld worden in hun ontwikkeling.

 

Afspraken

In onze klas is het belangrijk dat we onze afspraken nakomen. Aan het begin van het jaar bespreken we samen wat wij erg belangrijk vinden. De kinderen worden eraan herinnerd mochten zij een afspraak niet nakomen. Ook de schoolregels zullen door de kinderen nageleefd moeten worden.

Het allerbelangrijkste is dat de leerling zich prettig en veilig voelt in en buiten de klas. Wij als team streven ernaar dat de leerling met veel plezier naar school gaat.

Er is een tijd van werken/leren en een tijd voor gezelligheid!