Klassenouders

De betrokkenheid en de inzet van de ouders is enorm belangrijk. Het wordt op onze school ook heel erg gewaardeerd als ouders zich willen inzetten voor de school. Te denken valt onder andere aan vieringen, excursies, schoolreisje, groepslezen, sportdag, bibliotheek etc..... Om het allemaal in goede banen te leiden heeft iedere groep een (of meer) klassenouder(s).

De klassenouder vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen uit de desbetreffende groep. Als er iets moet worden geregeld voor de groep, is het eerste contactpersoon, voor zowel de juffrouw en de meester als voor de ouders de klassenouder.