Leerlingenraad

De verkiezingen voor de leerlingenraad 2021/2022 zijn geweest. 

Zoals de leerlingenraad vorig jaar voorgesteld had, hebben de kinderen dit jaar gestemd op anonieme kandidaten.

Dat wil zeggen dat alle kandidaten opgeschreven hadden waarom zij in de raad wilden en wat zij belangrijk vonden.

De klassen hebben gestemd op de verhalen en dus niet op de namen zoals voorgaande jaren.

De kinderen waren erg tevreden over de nieuwe werkwijze en de nieuwe raad stelt zich graag aan u voor!

 

(Vanwege het coronajaar 2020/2021 mochten de leerlingen van vorig jaar nog een jaar aansluiten als ze dit wilden.)

Namens groep 5: Faya

 

Namens groep 6: Olaf en Levi

 

 

Namens groep 7: Quincy en Aimo

 

 

Namens groep 8: Morris

 

 

 

 

Notulen 9 september 2019

Notulen 12 november 2019

Notulen 13 januari 2020