Groep 3/4

Welkom!

In dit stukje stelt groep 3/4 zich aan u voor!

Dit schooljaar zitten er 20 kinderen in onze groep: 10 kinderen in groep 3 en 10 in groep 4. We zijn een onstuimige, maar gezellige klas waarin we respectvol met elkaar omgaan. Juf Christy is elke dag in de groep en juf Ellen biedt op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagmiddag ondersteuning. Daarnaast hebben we twee stagiaires onderwijsassistent die in de groep aanwezig zijn.

In groep 3/4 staat veel in het teken van het leren lezen. Elke ochtend starten we met een leesinloop. Groep 3 leest dan in veilig en vlot, een boekje waarmee we woorden en korte zinnen oefenen, groep 4 leest in een zelfgekozen leesboek. Na het lezen, schrijven we elke ochtend een bladzijde in ons schrijfschrift. Daarna volgt de rekenles waarbij we met behulp van verschillende materialen meer inzicht krijgen in getallen en de sommen tot 20 en groep 4 zelfs tot 100 uit kunnen rekenen. Ook komen de tafels van 1 t/m 5 en 10 aan bod. Na de rekenles is het tijd voor pauze. De kinderen spelen het liefst buiten met de fietsen, pylonen of bij mooi weer in de zandbak. Na de pauze werkt groep 3 met veilig leren lezen en is er voor groep 4 ruimte voor spelling en taal. De middagen starten we weer met lezen waarna er ruimte is voor thematisch werken, hoekenwerk en de creatieve vakken.

Groep 4 werkt tijdens de taallessen en zelfstandig werken met Snappet: een programma op de tablet of laptop waarop zij de opdrachten kunnen maken. Het voordeel van Snappet is dat het de opdrachten aanpast aan het niveau van het kind. Daarnaast kunnen kinderen werken aan hun eigen leerdoelen. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen hiermee aan de slag gaan!

Dit is maar een korte indruk van de groep. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas! Meer weten? Bekijk de facebookpagina van onze school!

Groetjes

Christy Westerlaken