Groep 1/2

Welkom in groep 1-2!

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar het dagprogramma van groep 1-2.

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen na binnenkomst aan de slag gaan met (ontwikkelings)materialen. 

Op woensdag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind de dag te starten (08.30 uur – 08.40 uur).

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring of aan onze tafel zitten voor de dagopening.

We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer. 

We bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten en kiezen 2 assistenten. 

Deze kinderen krijgen de gehele dag extra taakjes.

Gedurende de dag wisselen verschillende werkvormen elkaar af. 

De kinderen werken/spelen in de ‘kleine kring’, ‘de grote kring’, individueel, in tweetallen, in groepjes van 4-5 kinderen en/of in samenwerking met kinderen uit andere groepen (3 t/m 8).

We werken a.d.h.v. thema’s. 

Alle les-activiteiten staan gedurende 6 tot 8 weken in het teken van het thema (onderwerp).

U vindt het thema terug in alle activiteiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen opbouwen van een spelhoek (bijvoorbeeld een kasteel binnen het thema ‘ridders’), maar ook aan activiteiten in de huishoek, aan de knutseltafel, in de bouwhoek, op de computer en bij de zandtafel.

De kinderen kiezen zelf een activiteit, of er staat al iets klaar wat de juf/meneer voor ze gekozen heeft.

Wij zitten ook vaak in de kring en ondernemen dan allerlei leuke activiteiten en avonturen.

U kunt hierbij denken aan een rekenactiviteit en/of een taalactiviteit in de ‘kleine kring’, maar ook aan Engels, drama, verkeer, natuur en muziek.

In de loop van de ochtend is het tijd voor onze fruitpauze. We eten gezamenlijk ons fruit en drinken wat water.

We spelen 2x per dag buiten op het schoolplein.

Natuurlijk staat er ook regelmatig een gymles op het programma.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels en/of klimtoestellen.

We vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en dat de sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.

Nieuwe leerlingen 

We kunnen ons voorstellen dat u tijdens de oriëntatie graag een keer op bezoek komt. Wij werken niet met ‘open dagen’ maar nodigen u van harte uit om tijdens een reguliere schooldag een afspraak te maken met onze directeur en op bezoek te komen in onze klas.

Groetjes,

Meneer Daniël, juf Tessa en juf Ellen