Leerlingenraad

De leerlingenraad

In de leerlingenraad bespreken we wat de leerlingen fijn vinden op school, wat er goed gaat maar ook wat er beter kan. We bespreken wat de leerlingen missen en wat voor wensen ze hebben. 

De leerlingen mogen meedenken over thema's voor het schooljaar. Ook denken de leerlingen mee voor activiteiten voor een carnavalsviering, Paasviering, Sinterklaas etc. 

De leerlingenraad komt vier keer per jaar samen om onderwerpen te bespreken. 

 

 

 

De verkiezingen voor de leerlingenraad 2021/2022 zijn geweest. 

Zoals de leerlingenraad vorig jaar voorgesteld had, hebben de kinderen dit jaar gestemd op anonieme kandidaten.

Dat wil zeggen dat alle kandidaten opgeschreven hadden waarom zij in de raad wilden en wat zij belangrijk vonden.

De klassen hebben gestemd op de verhalen en dus niet op de namen zoals voorgaande jaren.

De kinderen waren erg tevreden over de nieuwe werkwijze en de nieuwe raad stelt zich graag aan u voor!

 

(Vanwege het coronajaar 2020/2021 mochten de leerlingen van vorig jaar nog een jaar aansluiten als ze dit wilden.)

Namens groep 5: Faya

 

Namens groep 6: Olaf en Levi

 

 

Namens groep 7: Quincy en Aimo

 

 

Namens groep 8: Morris

 

 

 

 

Groep 1/2

Welkom in groep 1-2!

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar het dagprogramma van groep 1-2.

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen na binnenkomst aan de slag gaan met (ontwikkelings)materialen. 

Op woensdag- en vrijdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind de dag te starten (08.30 uur – 08.40 uur).

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring of aan onze tafel zitten voor de dagopening.

We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer. 

We bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten en kiezen 2 assistenten. 

Deze kinderen krijgen de gehele dag extra taakjes.

Gedurende de dag wisselen verschillende werkvormen elkaar af. 

De kinderen werken/spelen in de ‘kleine kring’, ‘de grote kring’, individueel, in tweetallen, in groepjes van 4-5 kinderen en/of in samenwerking met kinderen uit andere groepen (3 t/m 8).

We werken a.d.h.v. thema’s. 

Alle les-activiteiten staan gedurende 6 tot 8 weken in het teken van het thema (onderwerp).

U vindt het thema terug in alle activiteiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen opbouwen van een spelhoek (bijvoorbeeld een kasteel binnen het thema ‘ridders’), maar ook aan activiteiten in de huishoek, aan de knutseltafel, in de bouwhoek, op de computer en bij de zandtafel.

De kinderen kiezen zelf een activiteit, of er staat al iets klaar wat de juf/meneer voor ze gekozen heeft.

Wij zitten ook vaak in de kring en ondernemen dan allerlei leuke activiteiten en avonturen.

U kunt hierbij denken aan een rekenactiviteit en/of een taalactiviteit in de ‘kleine kring’, maar ook aan Engels, drama, verkeer, natuur en muziek.

In de loop van de ochtend is het tijd voor onze fruitpauze. We eten gezamenlijk ons fruit en drinken wat water.

We spelen 2x per dag buiten op het schoolplein.

Natuurlijk staat er ook regelmatig een gymles op het programma.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels en/of klimtoestellen.

We vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en dat de sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.

Nieuwe leerlingen 

We kunnen ons voorstellen dat u tijdens de oriëntatie graag een keer op bezoek komt. Wij werken niet met ‘open dagen’ maar nodigen u van harte uit om tijdens een reguliere schooldag een afspraak te maken met onze directeur en op bezoek te komen in onze klas.

Groetjes,

Meneer Daniël, juf Tessa en juf Ellen

Groep 3/4

Welkom!

In dit stukje stelt groep 3/4 zich aan u voor!

Dit schooljaar zitten er 20 kinderen in onze groep: 10 kinderen in groep 3 en 10 in groep 4. We zijn een onstuimige, maar gezellige klas waarin we respectvol met elkaar omgaan. Juf Christy is elke dag in de groep en juf Ellen biedt op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagmiddag ondersteuning. Daarnaast hebben we twee stagiaires onderwijsassistent die in de groep aanwezig zijn.

In groep 3/4 staat veel in het teken van het leren lezen. Elke ochtend starten we met een leesinloop. Groep 3 leest dan in veilig en vlot, een boekje waarmee we woorden en korte zinnen oefenen, groep 4 leest in een zelfgekozen leesboek. Na het lezen, schrijven we elke ochtend een bladzijde in ons schrijfschrift. Daarna volgt de rekenles waarbij we met behulp van verschillende materialen meer inzicht krijgen in getallen en de sommen tot 20 en groep 4 zelfs tot 100 uit kunnen rekenen. Ook komen de tafels van 1 t/m 5 en 10 aan bod. Na de rekenles is het tijd voor pauze. De kinderen spelen het liefst buiten met de fietsen, pylonen of bij mooi weer in de zandbak. Na de pauze werkt groep 3 met veilig leren lezen en is er voor groep 4 ruimte voor spelling en taal. De middagen starten we weer met lezen waarna er ruimte is voor thematisch werken, hoekenwerk en de creatieve vakken.

Groep 4 werkt tijdens de taallessen en zelfstandig werken met Snappet: een programma op de tablet of laptop waarop zij de opdrachten kunnen maken. Het voordeel van Snappet is dat het de opdrachten aanpast aan het niveau van het kind. Daarnaast kunnen kinderen werken aan hun eigen leerdoelen. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen hiermee aan de slag gaan!

Dit is maar een korte indruk van de groep. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas! Meer weten? Bekijk de facebookpagina van onze school!

Groetjes

Christy Westerlaken

 

Groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 11 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Cassie er en juf Betty komt op de woensdagen. Vanaf januari om de woensdag.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling, taal en Estafette. Met behulp van onze tablets leren wij op ons eigen niveau! Iedereen werkt aan zijn eigen leerdoelen en we houden onze vordering bij. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging.  
In de middagen werken we veel aan onze thema’s maar is er ook tijd voor begrijpend lezen, verkeer, Engels en laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we nog twee keer in de week gym hebben!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken in onze groep!

Groetjes groep 5/6

Groep 7/8

Welkom bij groep 7/8!

Er zitten 20 kinderen in groep 7/8: 10 in groep 7 en 10 in groep 8. Meneer Rob staat de hele week voor de groep. 

We zijn een gezellige groep waarin er naast de kernvakken gewerkt wordt aan zaken zoals zelfregulering, informatievaardigheden, creatief/probleemoplossend denken en sociale vaardigheden. 

In de ochtenden wordt er met behulp van de laptops gewerkt aan rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Hierdoor kan iedereen op zijn/haar eigen niveau en leerdoelen werken. 
’S middags besteden we de meeste tijd aan thematisch werken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) maar ook aan begrijpend lezen, verkeer, Engels en de creatieve vakken. Op dinsdag en donderdag gaan we op de fiets naar de gym.

We doen natuurlijk nog veel meer in onze groep! Maar dan wordt dit stukje wel erg lang...

Groeten,

Rob van der Linden