Leerlingenraad

In de eerste week van het schooljaar zijn de verkiezingen geweest voor de leerlingenraad 2019-2020.

Zoals de leerlingenraad vorig jaar voorgesteld had, hebben de kinderen dit jaar gestemd op anonieme kandidaten.

Dat wil zeggen dat alle kandidaten opgeschreven hadden waarom zij in de raad wilden en wat zij belangrijk vonden.

De klassen hebben gestemd op de verhalen en dus niet op de namen zoals voorgaande jaren.

De kinderen waren erg tevreden over de nieuwe werkwijze en de nieuwe raad stelt zich graag aan u voor!

Namens groep 5: Olaf

 

Namens groep 6: Quincy

 

 

Namens groep 7: Milan

 

 

Namens groep 8: Brett

 

 

 

 

Notulen 9 september 2019

Notulen 12 november 2019

Notulen 13 januari 2020

Groep 1/2

Welkom in groep 1-2!

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar het dagprogramma van groep 1-2.

 

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen na binnenkomst aan de slag gaan met (ontwikkelings)materialen. 

Op dinsdag- en donderdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind de dag te starten (08.30 uur – 08.40 uur).

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring of aan onze tafel zitten voor de dagopening.

We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer. 

We bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten en kiezen 2 assistenten. 

Deze kinderen krijgen de gehele dag extra taakjes.

Gedurende de dag wisselen verschillende werkvormen elkaar af. 

De kinderen werken/spelen in de ‘kleine kring’, ‘de grote kring’, individueel, in tweetallen, in groepjes van 4-5 kinderen en/of in samenwerking met kinderen uit andere groepen (3 t/m 8).

We werken a.d.h.v. thema’s. 

Alle les-activiteiten staan gedurende 6 tot 8 weken in het teken van het thema (onderwerp).

U vindt het thema terug in alle activiteiten. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samen opbouwen van een spelhoek (bijvoorbeeld een kasteel binnen het thema ‘ridders’), maar ook aan activiteiten in de huishoek, aan de knutseltafel, in de bouwhoek, op de computer en bij de zandtafel.

De kinderen kiezen zelf een activiteit, of er staat al iets klaar wat de juf/meneer voor ze gekozen heeft.

Wij zitten ook vaak in de kring en ondernemen dan allerlei leuke activiteiten en avonturen.

U kunt hierbij denken aan een rekenactiviteit en/of een taalactiviteit in de ‘kleine kring’, maar ook aan Engels, drama, verkeer, natuur en muziek.

In de loop van de ochtend is het tijd voor onze fruitpauze. We eten gezamenlijk ons fruit en drinken wat water.

We spelen 2x per dag buiten op het schoolplein.

Natuurlijk staat er ook regelmatig een gymles op het programma.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels en/of klimtoestellen.

We vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en dat de sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.

Nieuwe leerlingen 

We kunnen ons voorstellen dat u tijdens de oriëntatie graag een keer op bezoek komt. Wij werken niet met ‘open dagen’ maar nodigen u van harte uit om tijdens een reguliere schooldag een afspraak te maken met onze directeur en op bezoek te komen in onze klas.

Groetjes,

Meneer Daniël, juf Letty en juf Ellen

Groep 3/4

Welkom!

Welkom!

Leuk, dat je in groep 3 / 4 komt kijken.

Dit schooljaar zitten er 18 kinderen in onze groep: 11 kinderen in groep 3 en 7 kinderen in groep 4 en we hebben al laten zien dat we hard kunnen werken.

Alle leerkrachten van onze school vinden ‘een goede sfeer in de groep’ en ‘lekker in je vel zitten’ erg belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling: wie ben ik, wie/hoe wil ik zijn en hoe gaan we met elkaar om.

In de ochtend zijn we veelal bezig met leesonderwijs, woordenschat, rekenen, schrijven en groep 4 ook nog met taal en spelling. We kijken naar de Dag van Vandaag: wat is er vandaag in het nieuws. Op de middag doen we vooral wereldoriëntatie, (welke we aanbieden via thema’s), de creatieve vakken en engels.

Vanaf groep 4 maken we gebruik van Snappet (digitaal onderwijs). Ieder kind heeft een eigen tablet waarop gewerkt wordt aan taal, spelling, woordenschat en rekenen. Het voordeel van Snappet is dat kinderen extra oefeningen aangeboden krijgen op hun eigen niveau en kunnen werken hun eigen leerdoelen.

Juf Ellen ondersteunt onze groep een deel van de dag op maandag, dinsdag en donderdag. Hierdoor is er veel aandacht voor elk kind en kunnen er regelmatig instructies aangeboden worden in een kleine groep.

We hebben gymlessen in Zidewinde. Op donderdagochtend (het hele jaar) en op dinsdagmiddag (een groot deel van het jaar).

Dit is maar een korte indruk van onze groep. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in onze klas!

Groetjes

Tessa Kwik en Marion van de Veerdonk

 

Groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 15 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op dinsdag t/m vrijdag is juf Christy in de groep, meneer Pim is er op maandag.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling, taal en estafette. Met behulp van onze tablets leren wij op ons eigen niveau! Iedereen werkt aan zijn eigen leerdoelen en we houden onze vordering bij. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging.  
In de middagen werken we veel aan onze thema’s. Dit jaar beginnen we met het thema 'weer samen op weg!'. Al snel zal het thema: 'en toen?" volgen. Dit thema sluit aan bij de Kinderboekenweek. 

Ook is er in de middag ruimte voor creativiteit zoals knutselen, drama en dans!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken in onze groep!

Groetjes groep 5/6

Groep 7/8

Welkom in groep 7/8!

Wij zijn een gezellige groep van 18 kinderen. Voor een groot deel van ons is dit het laatste jaar, dat maakt het ook wel spannend! In dit jaar maken we ons al klaar voor de middelbare school en groep 7 mag daar al van meegenieten. Zo werken we met een weektaak. Hierbij moeten we onze taken zelf plannen en zijn we daar zelf verantwoordelijk voor. Handig, want dat hebben we later ook nodig. 

Een dag in de klas ziet er ongeveer zo uit:

In de ochtend werken we aan taal, rekenen en spelling. Maar ook de actualiteit vinden wij erg belangrijk. We kijken het nieuws en bespreken de belangrijkste dingen die gebeuren om ons heen. Dat kan in de wereld zijn maar ook iets wat dicht bij ons ligt.  

Na de lunch hebben we tijd voor begrijpend lezen, verkeer, Engels maar uiteraard ook voor handvaardigheid en tekenen. Daarnaast werken we ook in thema's. Bij het werken in thema's komen de zaakvakken zoals rekenen, taal en spelling regelmatig terug maar is er ook aandacht voor WO vakken zoals geschiedenis, natuur & techniek en aardrijkskunde. 

Sinds een paar jaar hebben we in groep 7/8 chromebooks. In de ochtend werken we daarmee op Snappet maar tijdens het thema gebruiken we deze ook om informatie op te zoeken en gelijk te kunnen verwerken. 

Naast al het werken zorgen we samen ook voor gezelligheid en vinden we het belangrijk om samen één groep te zijn. Ook al zijn het eigenlijk twee klassen door elkaar. Zoals meester Jaap in zijn boeken zegt: 'Wij willen geen 2 groepen zijn, wij zijn samen groep 7/8!'

Groetjes, groep 7/8