Groep 7/8

Welkom bij groep 7/8!

Er zitten 20 kinderen in groep 7/8: 10 in groep 7 en 10 in groep 8. Meneer Rob staat de hele week voor de groep. 

We zijn een gezellige groep waarin er naast de kernvakken gewerkt wordt aan zaken zoals zelfregulering, informatievaardigheden, creatief/probleemoplossend denken en sociale vaardigheden. 

In de ochtenden wordt er met behulp van de laptops gewerkt aan rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Hierdoor kan iedereen op zijn/haar eigen niveau en leerdoelen werken. 
’S middags besteden we de meeste tijd aan thematisch werken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) maar ook aan begrijpend lezen, verkeer, Engels en de creatieve vakken. Op dinsdag en donderdag gaan we op de fiets naar de gym.

We doen natuurlijk nog veel meer in onze groep! Maar dan wordt dit stukje wel erg lang...

Groeten,

Rob van der Linden