Groep 5/6

Welkom in groep 5/6!

Wij zijn een leuke, hardwerkende groep van 11 kinderen. In de klas is het meestal erg gezellig en we leren veel van en met elkaar. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Cassie er en juf Betty komt op de woensdagen. Vanaf januari om de woensdag.

In de ochtenden werken wij aan rekenen, spelling, taal en Estafette. Met behulp van onze tablets leren wij op ons eigen niveau! Iedereen werkt aan zijn eigen leerdoelen en we houden onze vordering bij. Naast het volle programma wisselen we de lessen af met leuke activiteiten, een denkspelletje of wat beweging.  
In de middagen werken we veel aan onze thema’s maar is er ook tijd voor begrijpend lezen, verkeer, Engels en laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we nog twee keer in de week gym hebben!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom eens kijken in onze groep!

Groetjes groep 5/6