Groep 1/2

Een dag in groep 1/2

We beginnen de dag met een korte inloop, d.w.z. dat de kinderen meteen als ze binnenkomen aan de slag gaan met materialen die klaar liggen.

Na zo'n 20 minuten gaan we in de kring voor de dagopening. We zingen een welkomstlied, bekijken de kalender en het weer en we bespreken wat we deze dag gaan doen aan de hand van dagritmekaarten.

Dan gaan we plannen op het digibord. De kinderen kiezen zelf, of er staat al iets klaar wat de juf voor ze gekozen heeft. We gaan werken met ontwikkelingsmaterialen of spelen in de bouw hoek of in de huishoek, knutselen, computeren, in de zandtafel spelen en nog veel meer.

We werken met thema’s. Ongeveer elke vier weken kiezen we een ander thema. Alle lessen staan in het teken van dat onderwerp.

Na het werken/spelen gaan we in de grote kring. Daar doen we een taal of rekenactiviteit, muziekles, verkeer, drama, etc.

Ondertussen mogen de kinderen op een zelf te bepalen tijdstip hun fruit en drinken nuttigen aan de speciaal hiervoor bestemde fruittafel. 

Bij mooi weer gaan we buitenspelen en bij slecht weer gaan we gymmen.

Er worden spelletjes gedaan of we gaan met materialen aan de slag zoals hoepels. Een andere keer worden er klimtoestellen uitgezet.

De middag bestaat uit een kring, werken/spelen en buitenspelen of gymmen.

We vinden het erg belangrijk dat Uw kind zich veilig voelt op school en dat de  sfeer in groep goed is. In onze klas zijn de kinderen spelend aan het leren van elkaar en met elkaar.
Wilt U meer weten over onze groep en de school, kom dan gerust een kijkje nemen.

 

Groetjes meneer Daniël en juf Letty