Welkom op de site van Bs De Vrijhoeve!

 De school is gestart in 1990. De school is genoemd naar de wijk De Vrijhoeve. De Vrijhoeve is het middengebied in de gemeente Sprang Capelle.
Bekijk de video van onze school: 

De Vrijhoeve heeft haar naam mede te danken aan de betekenissen van de woorden Vrij en Hoeve:

Vrij:
zonder iets dat beperkt of afsluit
waarin de beweging niet belemmerd wordt
open contact tussen ouders en school
vrijheid in gebondenheid
wanneer kinderen zich vrij voelen krijgt de ontwikkeling de ruimte

Hoeve:
hofstede/boerderij
de school wil een thuis zijn voor de leerlingen
een veilige haven
geborgenheid
vertrouwd

Via deze link kunt u inloggen op safeschool.

https://www.safeschool.nl/login.php

Met Safeschool willen we de contact en informatiestroom naar ouders toe verbeteren.
Mededelingen, verzoeken om hulp en de nieuwsbrief worden niet meer op papier meegegeven.
U kunt zelf op Safeschool inloggen wanneer u via de mail een melding krijgt dat er een boodschap is omtrent uw eigen kind.
Via Safeschool kunt u foto's bekijken van de groep waar uw kind in zit. Deze foto's zijn daarom van deze site verwijderd en in het beheer van Safeschool.