Welkom op de site van Bs De Vrijhoeve!

schoolgebouw

Onze school staat midden in de wijk “de Vrijhoeve”. De school is ingebouwd in de wijk en daardoor niet altijd even gemakkelijk te vinden. De school oogt van buiten al wat ouder en klein, maar van binnen is het een moderne basisschool met lichte en vooral ruime lokalen, ingericht met modern, nieuw meubilair en alle ICT faciliteiten die nodig zijn voor eigentijds onderwijs. Trots zijn we ook op de aantrekkelijke, veilige speelplaats.

De gemeente heeft, naar aanleiding van een onderzoek van de RO-groep met betrekking tot toekomstige onderwijsvoorzieningen, in december 2018 een besluit genomen dat De Vrijhoeve naar een andere locatie zal verhuizen in de nabije toekomst en daarbij een nieuw gebouw in gebruik zal gaan nemen. De verwachting is dat dit de volgende planperiode (2023-2027) zal geschieden, vandaar dat er in deze planperiode nog geen gerichte acties wat betreft verhuizing opgenomen zijn. De nieuwe locatie zal naast het huidige voedingsgebied (de wijk Vrijhoeve) ook goed bereikbaar worden voor het aanliggende voedingsgebied Landgoed Driessen.

Schoolplan bs de Vrijhoeve A5